Zpět na služby

  

Měření osvětleníměřeni osvětlení

Zabíváme se také měřením umělého osvětlení

Veškeré naše měření je prováděno v souladu s následujícími normami:

 • •  ČSN 36 0011-1 – Měření osvětlení vnitřních prostorů - Část 1: Základní ustanovení
 • •  ČSN 36 0011-3 – Měření osvětlení vnitřních prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení
 • •  ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

 • Meření je prováděno kalibrovaným luxmetrem PU 550. Výstupem pro Vás bude protokol o měření umělého osvětlení , ze kterého se dozvíte, zda vaše světelná soustava splňuje všechny normami vyžadované hodnoty. Tento protokol může posloužit například i krajské hygienické kontrole , jako důkaz o správné funkčnosti osvětlovací soustavy. Pokud by jsme našli nedostatky, rádi Vám pomůžeme najít nejvhodnější řešení.

  Měření umělého osvětlení

  Po domluvě se zákazníkem, upřednostňujeme návštěvu měřených prostor ve večerních hodinách, kdy nedochází k ovlivnění měření denním osvětlením. V některých případech lze měření domluvit ve dne, ale jen tehdy, pokud je rovnoměrně zatažená obloha.

  Samotné měření zabere od jedné hodiny, u menších prostor, až po několik hodin, u prostor větších.

  Zpracování protokolu o měření umělého osvětlení pak zabere dva a více dní, podle náročnosti měření. Pokud by jsme našli nějaké nedostatky světelné soustavy, vždy najdeme správné řešení.
  Informace o našich službách


  Nové osvětlení Měření osvětlení Údržba osvětlení Instalace osvětlení Vlnové dékly v průmyslu