Zpět na služby

  

Návrh světelné soustavy - CAD výkresCAD výkres osvětlení

Z provedených světelných výpočtů generujeme výkresy potřebné pro projektanty a pro elektroinstalační firmy.

Výstupní výkresy jsou v klasických CAD formátech jako *.dwg nebo *.dxf. Správný návrh/výkres světelné soustavy by měl obsahovat minimálně tyto náležitosti:

 • •  Svítidla a jejich označení a umístění v prostoru
 • •  Označení kabelu / okruhu
 • •  Legendu svítidel
 • •  Knihu svítidel
 • •  Technické listy svítidel

 • Bez technického výkresu elektroinstalace svítidel nelze správně nacenit cenu instalace a materiálu. Výkres generujeme vždy, když se jedná o novostavbu. Pokud jde o revitalizaci soustavy, tak výkres generujeme až na vyžádání, nebo po objednávce (případně dle domluvy). Výkres jsme schopni připravit i dle vašeho výpočtu, potřebujeme k tomu však zrojový soubor výpočtu.  Výkres elektroistalace - svítidla

  Generování výkresu svítidel není třeba například pro zjištění návratnosti investice.

  Pro detailní výkres svítidel potřebujeme projektovou dokumentaci (alespoň půdorysy budovy)

  Výkresy svítidel poskytujeme bezplatně k našim projektům. Při opravdu rozsáhlých projektech dle domluvy.
  Informace o našich službách


  Nové osvětlení Měření osvětlení Údržba osvětlení Instalace osvětlení Vlnové dékly v průmyslu