Zpět na služby

  

Návrh nové světelné soustavynové osvětlení, projektování osvětlení

Správný výpočet je základem nového osvětlení

Výpočtem to vše začíná. Až světelně-technický výpočet ukáže, jaké svítidlo je to pravé pro danou aplikaci, jaký bude rozpočet, jaká bude spotřeba, ... . Zkrátka všechny parametry nové světelné soustavy. Výpočet osvětlení musí splňovat požadavky norem ČSN.


Výpočet nové světelné soustavy začíná nakreslením místnosti nebo scény s detaily, které by mohly ovlivňovat rozložení světla v místnosti. Poté příjde na řadu výběr svítidla, jeho umístění v prostoru a ověření výpočtem. Výběr svítidla a výpočet osvětlenosti opakován, dokud nedojde ke splnění všech požadavků dané situace a prostoru.

Co je třeba k návrhu nové světelné soustavy?

Především je třeba znát tvar a rozměry místnosti. Také její účel, ke ketrému bude použita, nebo její rozdělení dle způsobu použití, a důležité prvky, jako vazníky a podobné konstrukční prvky, které slouží buď k uchycení svítidel, nebo se jim je naopak třeba vyhnout. Nejlepší řešením je CAD výkres, který jednoznačně vymezí daný osvětlovaný prostor včetně všech detailů. Pro rychlé poptání nového osvětlení můžete vyplnit náš formulář, ve kterém jsou všechny důležité otázky. Druhou možností je nás telefonicky kontaktovat, a my si od Vás vezmeme všechny potřebné informace, které budou třeba.

Formulář_nove_osvetleni.doc Formulář - Nové osvětlení.doc

Vyplněný formulář zašlete na email technik@iq-lighting.cz, a náš světelný technik Vás kontaktuje ohledně dalších informací a postupu.
Informace o našich službách


Nové osvětlení Měření osvětlení Údržba osvětlení Instalace osvětlení Vlnové dékly v průmyslu