Zpět na služby

  

Údržba světelné soustavyúdržba osvětlení

Každá světelná soustava vyžaduje údržbu

Jako o všechny věci, které nám mají dlouho sloužit, je i o světelnou soustavu třeba pečovat. Světelné zdroje jsou u konce své životnosti, svítidla stárnou a postupem času se na nich usazují nečistoty. To je klasický obrázek většiny firem u nás. Světelné zdroje se vyměňují, až když jich polovina nesvítí, a když už se jde na výměnu, tak se svítidla ani neotřou od nečistot. A to je velká škoda, náklady na údržbu nejsou nikterak veliké, a jakákoliv péče o svítidlo výrazně prodlužuje jeho životnost.

S námi je možné si domluvit interval údržby Vaší světelné soustavy, a zbytek už můžete nechat na nás.


K čemu je údržba světelné soustavy dobrá?

Údržbou zvyšujeme nejen životnost osvětlovací soustavy, ale je možné také ušetřit za zbytečně vynaložené náklady na opravu osvětlení, případně se vyčištění a zkontrolování osvětlovacích těles může projevit i na kvalitě práce pracovníků. Například u LED svítidel je třeba čistit chladiče svítidla, které bývají většinou zaprášené a mastné. Pokud by se LED svítidlo neudržovalo, nemusela by jeho deklarovaná životnost odpovídat skutečnosti, jelikož LED čip operuje při jiných teplotách, než bylo původně počítáno. Nehledě na světelné výpočty, ve kterých je tak vysoký udržovací činitel, že by mělo k údržbám některých projektů docházet snad i v půlročních intervalech.


Kdy jste si naposled nechali zkontrolovat, opravit a vyčistit svetelnou soustavu?
Informace o našich službách


Nové osvětlení Měření osvětlení Údržba osvětlení Instalace osvětlení Vlnové dékly v průmyslu